Feriepraktik

Feriepraktik med Dans

I samarbete med Grums kommun kommer ungdomar som går i årskurs nio erbjudas dans som sommarjobb inom ramen för feriepraktiken. 


Dans som sommarjobb innebär att du, tillsammans med andra jämnåriga ungdomar får pröva på yrket som dansare, under ledning av en verksam koreograf och filmkonstnär. Arbetsperioden som dansare innefattar såväl fysisk/teknisk träning, som gestaltning och utforskande av olika typer av musik, rörelser och karaktärer. 


För att söka till platserna krävs inga förkunskaper, utan endast en nyfikenhet på dans!


Period: v. 24, 25, 26


Vill du veta mer? Kontakta:

feriepraktik@grums.se